Vesistökartoitus

Koska tuhansien järvien maassa (tarkkaan ottaen 187 888 järveä) riittää kartoitet­tavaa, emme valitettavasti kykene hetkessä tuomaan kaikkia vesi­alueita mukaan kartta­palveluun. Mikäli haluat saada nopeasti oman mökki­järvesi, kalastus­kuntasi alueen, käyttämäsi kalastus­vesistön tai vaikkapa louhoksen tai joen pohjan muodot selville, niin hyödynnä yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille tarjoamaamme edullista tilaus­kartoitus­palvelua. Tulemme laitteistomme kanssa paikan päälle, teemme kartoituksen nopeasti ja huipputarkka valmis syvyys­kartta on saatavissa MAPPe-kartta­palvelusta muutaman päivän sisällä. Erikseen sopimalla kartasta on myös mahdollista saada paperinen tai sähköinen versio, ja pystymme myös toimittamaan pistepilvi-tyyppistä dataa jälki­prosessointia varten.

Tilaus­kartoituksen hinta määräytyy aina kohteen ominai­suuksien ja sijainnin mukaan, avonaisilla vesillä hintojen alkaessa noin 250€:sta per alkava neliö­kilometri tarvittavista kartoitus­välineistä riippuen. Hintaan sisältyy myös erikseen sovittava määrä MAPPe-kartta­palvelun lisenssejä. Lisäksi veloitetaan mahdollisia matkakuluja. Erityis­tarpeita varten kartoista on myös mahdollista saada tilavuus- ja virtaus­laskelmat esimerkiksi rakennus­hankkeita varten.

Pyydä tarjous (kartat@mappe.fi tai 040-556 7092) yrityksellesi, kalastus­kunnallesi, mökki­porukallesi tai vain itsellesi, ja olet askeleen lähempänä pinnan­alaista maailmaa!


Lue lisää syvyyskartoituksesta:

MAPPe-karttapalvelusta löytyvien huippu­tarkkojen syvyys­käyrien taustalla on paljon eri tilanteisiin sopivaa huippu­tekniikkaa ja -osaamista. Alla hieman lisätietoa käytetyistä menetelmistä ja välineistä.

Kartoitus veneellä

Isojen vesialueiden (yli 2km2) kartoitus tehdään pää­sääntöisesti moottori­veneellä, joka luotaa pohjan muotoja oman kaiku­luotaimensa lisäksi sivulla vedettävillä luotain­kelkoilla. Parhaimmillaan luotaimet muodostavat yli sadan metrin levyisen kartoitus­keilan, jolla isonkaan järven­selän kartoitus ei kestä pitkään. Matalikoilla tai vaadittaessa tarkempaa erottelu­kykyä luotainten välimatkaa toisiinsa supistetaan tarpeen mukaan. Ranta-alueita ja matalikkoja täyden­netään kajakkien ja kauko-ohjattavien kaikuluotain­kelkkojen avulla, jolloin on mahdollista tehdä kartoitustyötä myös siellä, minne isommalla veneellä ei ole turvallista ajaa. Kartoitus­ohjelmistomme yhdistää kaikki syvyystiedon lähteet automaattisesti ja luo saadusta informaatiosta hyvin yksityis­kohtaisen syvyyskartan, jonka päälle on vielä mahdollista lisätä erilaiset väylämerkit, kivet ja kaislikot. Luotaimien antamaa tarkkaa tietoa käsitellään metrin kymmenyksen tarkkuudella, alkaen 30 sentin minimi­syvyydestä aina yli 100m syvyyksiin asti.

Pienemmät kartat voidaan perus­muodossaan tuoda MAPPe-kartta­palveluun jopa heti veneen rantau­duttua, jolloin ne ovat nähtävissä kaikilla tuetuilla laitteilla lähes viiveettä. Isompien alueiden tarkistaminen, puhtaaksi piirtäminen sekä julkaisu vie yleensä aikaa muutaman työpäivän verran.

Automaattiluotaimet

Pienemmät vesialueet sekä moottori­veneen ulottumat­tomissa olevat vesistöt on helpointa kartoittaa käytössämme olevien automaattisten kaiku­luotain­kelkkojen avulla, mikä mahdollistaa tarkan karttapeiton myös vaihtelevien rannan­muotojen osalta. Kelkkoja on valittavissa erilaisiin käyttö­tarkoituksiin alkaen potkuri­toimisesta isompien alueiden kelkasta aina käytännössä lähes ilman uppoumaa kulkevaan hydro­kopteri­tyyppiseen kelkkaan, jota voidaan käyttää erityisesti lumpeikoissa ja matalissa, kivik­koisissa vesissä. Kelkka voidaan helposti ohjata kartoittamaan haluttu alue automaat­tisesti ja kelkasta välittyvä reaaliaikainen videokuva mahdollistaa ohjauksen haltuunoton mikäli eteen tulee liikennettä, karikoita tai esimerkiksi verkko­poijuja. Automaatti­kelkka välittää paikka­tietoaan sekä luotaa­maansa syvyystietoa maa-asemalle jopa useiden kilometrien päähän, missä saadusta informaatiosta piir­retään ohjelmis­tollamme reaaliajassa syvyys­karttaa. Kelkkoja on myös mahdollista laskea liikkeelle useita kerrallaan, mikä nopeuttaa kartoitus­työtä merkittävästi.

Kesälle 2017 olemme kehittämässä uutta täysin aurinko­sähköllä toimivaa luotain­kelkkaa, joka hyvällä kelillä tarjoaa käytännössä rajattoman toiminta-ajan. Olemme myös sisällyt­tämässä automaatti­kelkkoihin parviälyä, jolloin on mahdollista ohjata vain yhtä kelkkaa muiden seuratessa automaat­tisesti halutun etäisyyden päässä. Nämä parannukset tuovat huomattavasti lisää nopeutta ja tarkkuutta kelkoilla tapahtuvaan kartoitukseen.

Valmistamme luotainkelkkoja myös asiakkaidemme kartoitustarpeisiin, joko automatisoituna itsekulkevana versioina tai isomman veneen kumppaniksi. Hyödynnä pitkä osaamisemme kelkkojen kehityksessä ja kysy tarjousta juuri sinun tarpeisiisi räätälöidystä laitteistoista!

Syvyyskartat voidaan valmistaa halutuin käyrävälein ja värein, korostaen haluttua syvyys­aluetta. Lisäksi karttoihin voidaan täydentää kulkuväylät, väylämerkit, veneen­laskupaikat sekä karit ja heinikot. Syvyys­kartta yhdistettynä MAPPe-palvelusta löytyvään tausta­karttaan ja paikka­merkintöihin antaa erittäin hyvän näkymän ympäröivään vesi­alueeseen tuoden lisäarvoa erityisesti kalastajille, sukeltajille ja yleisiltä väyliltä sivussa liikkuville veneilijöille. Periaat­teemme onkin laajentaa liikkumis­mahdolli­suuksia vesillä kartoit­tamalla erityisen tarkasti juuri ne vaikeat alueet, jonne asiakkaamme eivät muuten rohkenisi mennä.

Valmiit syvyyskartat tulevat ensi­sijaisesti MAPPe-palvelun kautta käytet­täväksi, mikä tarjoaa mahdol­lisuuden ajantasaisiin kartta­päivityksiin, sijainti­tietoon sekä erilaisten lisä­merkintöjen tuomiseksi käyttäjälle. Kartoitus­tilauksen yhteydessä on myös mahdollista sopia muiden toimitus­tapojen osalta. Karttoihin ja kartoitukseen liittyviä kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen kartat@mappe.fi.